دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد

متخصص چشم

دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد http://drdr.ir/doctor/57153/دکتر-امیرهوشنگ-بهشت-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/57153/دکتر-امیرهوشنگ-بهشت-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان قزوین - بیمارستان فارابی
اطلاعات مطب دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد

آدرس مطب دکتر امیرهوشنگ بهشت نژاد

تهران - میدان قزوین - بیمارستان فارابی
تلفن مرکز
02155400010
پزشکان مرتبط