دکتر قاسم سعیدی

چشم

دکتر قاسم سعیدی http://drdr.ir/doctor/57154/دکتر-قاسم-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/57154/دکتر-قاسم-سعیدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اردبیل اردبیل میدان بسیج - مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال
اطلاعات مطب دکتر قاسم سعیدی

آدرس مطب دکتر قاسم سعیدی

خلخال - میدان بسیج - مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال
تلفن مرکز
04532427435
پزشکان مرتبط