دکتر قاسم سعیدی

متخصص چشم

دکتر قاسم سعیدی http://drdr.ir/doctor/57154/دکتر-قاسم-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/57154/دکتر-قاسم-سعیدی/ 132094 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09149157630
اردبیل اردبیل خیابان شهید مظفر عزیزی، جنب داروخانه دکتر ازاده
اطلاعات مطب دکتر قاسم سعیدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر قاسم سعیدی

خلخال - خیابان شهید مظفر عزیزی، جنب داروخانه دکتر ازاده
تلفن مرکز
04532426566
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط