دکتر مهدی خداپرست

متخصص چشم

دکتر مهدی خداپرست http://drdr.ir/doctor/57157/دکتر-مهدی-خداپرست/ http://drdr.ir/doctor/57157/دکتر-مهدی-خداپرست/ 110247 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران  خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
اطلاعات مطب دکتر مهدی خداپرست

آدرس مطب دکتر مهدی خداپرست

تهران -  خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی
تلفن مرکز
021-55400003
پزشکان مرتبط