دکتر فریدون حیدری باطنی

متخصص چشم

دکتر فریدون حیدری باطنی http://drdr.ir/doctor/57159/دکتر-فریدون-حیدری-باطنی/ http://drdr.ir/doctor/57159/دکتر-فریدون-حیدری-باطنی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گیلان گیلان چهارراه پورسینا - ساختمان اطباء
اطلاعات مطب دکتر فریدون حیدری باطنی

آدرس مطب دکتر فریدون حیدری باطنی

رشت - چهارراه پورسینا - ساختمان اطباء
تلفن مرکز
01333321700
پزشکان مرتبط