دکتر نادر سیفی

متخصص چشم

دکتر نادر سیفی http://drdr.ir/doctor/57162/دکتر-نادر-سیفی/ http://drdr.ir/doctor/57162/دکتر-نادر-سیفی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی - ارومیه - خیابان حسنی - برج آسمان - واحد 308
اطلاعات مطب دکتر نادر سیفی

آدرس مطب دکتر نادر سیفی

ارومیه - آذربایجان شرقی - ارومیه - خیابان حسنی - برج آسمان - واحد 308
تلفن مرکز
 04433480885
پزشکان مرتبط