دکتر مهران شارقی قهرمان

دکتر مهران شارقی قهرمان

متخصص چشم

دکتر مهران شارقی قهرمان http://drdr.ir/doctor/57166/دکتر-مهران-شارقی-قهرمان/ http://drdr.ir/doctor/57166/دکتر-مهران-شارقی-قهرمان/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهران-شارقی-قهرمان-57166.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهران-شارقی-قهرمان-57166.jpg
تهران تهران میدان هفت تیر - خیابان بهار مستیان - شماره 22
اطلاعات مطب دکتر مهران شارقی قهرمان

آدرس مطب دکتر مهران شارقی قهرمان

تهران - میدان هفت تیر - خیابان بهار مستیان - شماره 22
تلفن مرکز
02188342882-02155971531
پزشکان مرتبط