دکتر بهروز ادیبی

دکتر بهروز ادیبی

متخصص چشم

دکتر بهروز ادیبی http://drdr.ir/doctor/57169/دکتر-بهروز-ادیبی/ http://drdr.ir/doctor/57169/دکتر-بهروز-ادیبی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-بهروز-ادیبی-57169.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-بهروز-ادیبی-57169.jpg
تهران تهران یافت آباد - بلوار الغدیر شمالی - بعد از چهارراه قهوه خانه - به سمت میدان جانبازان - نبش کوچه وقاری - ساختمان ارغوان - طبقه 2 - واحد 203
اطلاعات مطب دکتر بهروز ادیبی

آدرس مطب دکتر بهروز ادیبی

تهران - یافت آباد - بلوار الغدیر شمالی - بعد از چهارراه قهوه خانه - به سمت میدان جانبازان - نبش کوچه وقاری - ساختمان ارغوان - طبقه 2 - واحد 203
تلفن مرکز
02155954729
پزشکان مرتبط