دکتر ابوالحسن دهقان

متخصص چشم

دکتر ابوالحسن دهقان http://drdr.ir/doctor/57173/دکتر-ابوالحسن-دهقان/ http://drdr.ir/doctor/57173/دکتر-ابوالحسن-دهقان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) - خیابان اردیبهشت - ساختمان پرند - طبقه اول
آیا از قبل توسط دکتر ابوالحسن دهقان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ابوالحسن دهقان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ابوالحسن دهقان

شیراز - شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) - خیابان اردیبهشت - ساختمان پرند - طبقه اول
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط