دکتر ابوالحسن دهقان

چشم

دکتر ابوالحسن دهقان http://drdr.ir/doctor/57173/دکتر-ابوالحسن-دهقان/ http://drdr.ir/doctor/57173/دکتر-ابوالحسن-دهقان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) - خیابان اردیبهشت - ساختمان پرند - طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر ابوالحسن دهقان

آدرس مطب دکتر ابوالحسن دهقان

شیراز - شیراز - خیابان هفت تیر (20 متری سینما سعدی) - خیابان اردیبهشت - ساختمان پرند - طبقه اول
تلفن مرکز
07132317075
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط