دکتر فرهاد جانباز

دکتر فرهاد جانباز

متخصص چشم

دکتر فرهاد جانباز http://drdr.ir/doctor/57174/دکتر-فرهاد-جانباز/ http://drdr.ir/doctor/57174/دکتر-فرهاد-جانباز/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرهاد-جانباز-57174.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرهاد-جانباز-57174.jpg
گلستان گلستان خیابان حافظ - ابتدای خیابان حافظ جنوبی - مجتمع قابوس - طبقه 3
اطلاعات مطب دکتر فرهاد جانباز

آدرس مطب دکتر فرهاد جانباز

دوگنبدان - خیابان حافظ - ابتدای خیابان حافظ جنوبی - مجتمع قابوس - طبقه 3
تلفن مرکز
01733235040
پزشکان مرتبط