دکتر هیوا پارسافر

دکتر هیوا پارسافر

متخصص چشم

دکتر هیوا پارسافر http://drdr.ir/doctor/57176/دکتر-هیوا-پارسافر/ http://drdr.ir/doctor/57176/دکتر-هیوا-پارسافر/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-هیوا-پارسافر-57176.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-هیوا-پارسافر-57176.jpg
تهران تهران خیابان ولیعصر -خیابان اسفدیاری - بیمارستان چشم پزشکی نور
اطلاعات مطب دکتر هیوا پارسافر

آدرس مطب دکتر هیوا پارسافر

تهران - خیابان ولیعصر -خیابان اسفدیاری - بیمارستان چشم پزشکی نور
تلفن مرکز
02188650522
پزشکان مرتبط