دکتر هیوا پارسافر

دکتر هیوا پارسافر

متخصص چشم

دکتر هیوا پارسافر http://drdr.ir/doctor/57176/دکتر-هیوا-پارسافر/ http://drdr.ir/doctor/57176/دکتر-هیوا-پارسافر/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-هیوا-پارسافر-57176.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-هیوا-پارسافر-57176.jpg
تهران تهران خیابان ولیعصر، خیابان اسفدیاری، بیمارستان چشم پزشکی نور
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر هیوا پارسافر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر هیوا پارسافر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر هیوا پارسافر

تهران - خیابان ولیعصر، خیابان اسفدیاری، بیمارستان چشم پزشکی نور
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)