دکتر محمد پارسامنش

دکتر محمد پارسامنش

متخصص چشم

دکتر محمد پارسامنش http://drdr.ir/doctor/57177/دکتر-محمد-پارسامنش/ http://drdr.ir/doctor/57177/دکتر-محمد-پارسامنش/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-پارسامنش-57177.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-پارسامنش-57177.jpg
همدان همدان خیابان شهید طلوعی – جنب داروخانه دانیال
اطلاعات مطب دکتر محمد پارسامنش

آدرس مطب دکتر محمد پارسامنش

ملایر - خیابان شهید طلوعی – جنب داروخانه دانیال
تلفن مرکز
08532233348
پزشکان مرتبط