دکتر لیدا شکیبا

متخصص چشم

دکتر لیدا شکیبا http://drdr.ir/doctor/57185/دکتر-لیدا-شکیبا/ http://drdr.ir/doctor/57185/دکتر-لیدا-شکیبا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران باغ فیض- کوچه پنجم- بالای داروخانه هلاله
اطلاعات مطب دکتر لیدا شکیبا

آدرس مطب دکتر لیدا شکیبا

اسلامشهر - باغ فیض- کوچه پنجم- بالای داروخانه هلاله
تلفن مرکز
02156363232-02156363233
پزشکان مرتبط