دکتر امیر فرامرزی

دکتر امیر فرامرزی

چشم

دکتر امیر فرامرزی http://drdr.ir/doctor/57186/دکتر-امیر-فرامرزی/ http://drdr.ir/doctor/57186/دکتر-امیر-فرامرزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-امیر-فرامرزی-57186.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-امیر-فرامرزی-57186.jpg
تهران تهران ابتدای خیابان فرمانیه - جنب باشگاه فرمانیه - ساختمان پزشکان 241 - طبقه سوم - واحد 8
اطلاعات مطب دکتر امیر فرامرزی

آدرس مطب دکتر امیر فرامرزی

تهران - ابتدای خیابان فرمانیه - جنب باشگاه فرمانیه - ساختمان پزشکان 241 - طبقه سوم - واحد 8
تلفن مرکز
02126118137-02122279401
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط