دکتر نینا فرامرزی

متخصص چشم

دکتر نینا فرامرزی http://drdr.ir/doctor/57187/دکتر-نینا-فرامرزی/ http://drdr.ir/doctor/57187/دکتر-نینا-فرامرزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سمنان سمنان میدان شهداء - خیابان شهید منتظری - بیمارستان امام خمینی (ره)
اطلاعات مطب دکتر نینا فرامرزی

آدرس مطب دکتر نینا فرامرزی

گرمسار - میدان شهداء - خیابان شهید منتظری - بیمارستان امام خمینی (ره)
تلفن مرکز
02334222234-02334222235
پزشکان مرتبط