دکتر مهدی خان لاری

دکتر مهدی خان لاری

چشم

دکتر مهدی خان لاری http://drdr.ir/doctor/57189/دکتر-مهدی-خان-لاری/ http://drdr.ir/doctor/57189/دکتر-مهدی-خان-لاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-خان-لاری-57189.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-خان-لاری-57189.jpg
تهران تهران  شهرک غرب - بلوار خوردین - توحید 3 - پلاک یک
اطلاعات مطب دکتر مهدی خان لاری

آدرس مطب دکتر مهدی خان لاری

تهران -  شهرک غرب - بلوار خوردین - توحید 3 - پلاک یک
تلفن مرکز
2188374067
پزشکان مرتبط