دکتر بهروز فائز

متخصص چشم

دکتر بهروز فائز http://drdr.ir/doctor/57190/دکتر-بهروز-فائز/ http://drdr.ir/doctor/57190/دکتر-بهروز-فائز/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گیلان گیلان چهارراه گلسار - روبروی داروخانه شبانه روزی ساختمان جم
اطلاعات مطب دکتر بهروز فائز

آدرس مطب دکتر بهروز فائز

رشت - چهارراه گلسار - روبروی داروخانه شبانه روزی ساختمان جم
تلفن مرکز
1333118030
پزشکان مرتبط