دکتر فرهاد سهرابی

متخصص چشم

دکتر فرهاد سهرابی http://drdr.ir/doctor/57191/دکتر-فرهاد-سهرابی/ http://drdr.ir/doctor/57191/دکتر-فرهاد-سهرابی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه چهارراه مهدیه - خیابان کفابل - کلینیک مهدیه
اطلاعات مطب دکتر فرهاد سهرابی

آدرس مطب دکتر فرهاد سهرابی

کرمانشاه - چهارراه مهدیه - خیابان کفابل - کلینیک مهدیه
تلفن مرکز
8337294302
پزشکان مرتبط