دکتر ویدا ایلخانی

متخصص چشم

دکتر ویدا ایلخانی http://drdr.ir/doctor/57192/دکتر-ویدا-ایلخانی/ http://drdr.ir/doctor/57192/دکتر-ویدا-ایلخانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران ستارخان - خیابان نیایش - بیمارستان حضرت رسول بخش چشم پزشکی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر ویدا ایلخانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ویدا ایلخانی

تهران - ستارخان - خیابان نیایش - بیمارستان حضرت رسول بخش چشم پزشکی