دکتر سید حسین عالم زاده

متخصص چشم

دکتر سید حسین عالم زاده http://drdr.ir/doctor/57195/دکتر-سید-حسین-عالم-زاده/ http://drdr.ir/doctor/57195/دکتر-سید-حسین-عالم-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان استقلال - کوچه شماره 8 - پلاک 17
اطلاعات مطب دکتر سید حسین عالم زاده

آدرس مطب دکتر سید حسین عالم زاده

تهران - خیابان استقلال - کوچه شماره 8 - پلاک 17
تلفن مرکز
2132461777
پزشکان مرتبط