دکتر روح اله فکوری

دکتر روح اله فکوری

متخصص چشم

دکتر روح اله فکوری http://drdr.ir/doctor/57197/دکتر-روح-اله-فکوری/ http://drdr.ir/doctor/57197/دکتر-روح-اله-فکوری/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-روح-اله-فکوری-57197.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-روح-اله-فکوری-57197.jpg
تهران تهران بلوار پیروزی – بیمارستان فوق تخصصی شفا خرم آباد
اطلاعات مطب دکتر روح اله فکوری

آدرس مطب دکتر روح اله فکوری

تهران - بلوار پیروزی – بیمارستان فوق تخصصی شفا خرم آباد
تلفن مرکز
02133265020
پزشکان مرتبط