دکتر محمدرضا صداقت

دکتر محمدرضا صداقت

متخصص چشم

دکتر محمدرضا صداقت http://drdr.ir/doctor/57199/دکتر-محمدرضا-صداقت/ http://drdr.ir/doctor/57199/دکتر-محمدرضا-صداقت/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-صداقت-57199.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-صداقت-57199.jpg
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان احمدآباد - بلوارملاصدرا - ملاصدرا 2 - ابتدای دادگر - پلاک 1.1