دکتر امیرعبداله خیابانی

متخصص چشم

دکتر امیرعبداله خیابانی http://drdr.ir/doctor/57205/دکتر-امیرعبداله-خیابانی/ http://drdr.ir/doctor/57205/دکتر-امیرعبداله-خیابانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران  خیابان ولیعصر - نبش خیابان زعفرانیه - ساختمان پزشکان زعفرانیه - طبقه هفتم
اطلاعات مطب دکتر امیرعبداله خیابانی

آدرس مطب دکتر امیرعبداله خیابانی

تهران -  خیابان ولیعصر - نبش خیابان زعفرانیه - ساختمان پزشکان زعفرانیه - طبقه هفتم
تلفن مرکز
02122718543
پزشکان مرتبط