دکتر منصور خالقی

متخصص چشم

دکتر منصور خالقی http://drdr.ir/doctor/57211/دکتر-منصور-خالقی/ http://drdr.ir/doctor/57211/دکتر-منصور-خالقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر خیابان امام خمینی خیابان یادگار امام ساختمان نور
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر منصور خالقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر منصور خالقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر منصور خالقی

بوشهر - خیابان امام خمینی خیابان یادگار امام ساختمان نور
تلفن مرکز
0773XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)