دکتر سیدعباس حسینی راد

متخصص چشم

دکتر سیدعباس حسینی راد http://drdr.ir/doctor/57212/دکتر-سیدعباس-حسینی-راد/ http://drdr.ir/doctor/57212/دکتر-سیدعباس-حسینی-راد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی خیابان طالقانی - طالقانی 3 - ساختمان سینا
اطلاعات مطب دکتر سیدعباس حسینی راد

آدرس مطب دکتر سیدعباس حسینی راد

بیرجند - خیابان طالقانی - طالقانی 3 - ساختمان سینا
پزشکان مرتبط