دکتر قاسم کاظمی

متخصص چشم

دکتر قاسم کاظمی http://drdr.ir/doctor/57213/دکتر-قاسم-کاظمی/ http://drdr.ir/doctor/57213/دکتر-قاسم-کاظمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان کوی ارتش، بلوار پیروزی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر قاسم کاظمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر قاسم کاظمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر قاسم کاظمی

خرم آباد - کوی ارتش، بلوار پیروزی
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)