دکتر سید محمدحسین موسوی نیک

دکتر سید محمدحسین موسوی نیک

متخصص چشم

دکتر سید محمدحسین موسوی نیک http://drdr.ir/doctor/57214/دکتر-سید-محمدحسین-موسوی-نیک/ http://drdr.ir/doctor/57214/دکتر-سید-محمدحسین-موسوی-نیک/ 21764 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمدحسین-موسوی-نیک-57214.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-محمدحسین-موسوی-نیک-57214.jpg
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان احمد آباد - خیابان عارف - نبش عارف 5 - ساختمان 17 - طبقه 3
اطلاعات مطب دکتر سید محمدحسین موسوی نیک
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید محمدحسین موسوی نیک

مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان عارف - نبش عارف 5 - ساختمان 17 - طبقه 3
تلفن مرکز
05138435332
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط