دکتر حسین یوردخانی

دکتر حسین یوردخانی

متخصص چشم

دکتر حسین یوردخانی http://drdr.ir/doctor/57218/دکتر-حسین-یوردخانی/ http://drdr.ir/doctor/57218/دکتر-حسین-یوردخانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-یوردخانی-57218.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-یوردخانی-57218.jpg
گیلان گیلان گلباغ نماز - بالای فروشگاه سناتور - ساختمان جرجانی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حسین یوردخانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسین یوردخانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حسین یوردخانی

گیلان غرب - گلباغ نماز - بالای فروشگاه سناتور - ساختمان جرجانی
تلفن مرکز
0133XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)