دکتر حسین یوردخانی

دکتر حسین یوردخانی

متخصص چشم

دکتر حسین یوردخانی http://drdr.ir/doctor/57218/دکتر-حسین-یوردخانی/ http://drdr.ir/doctor/57218/دکتر-حسین-یوردخانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-یوردخانی-57218.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حسین-یوردخانی-57218.jpg
گیلان گیلان گلباغ نماز - بالای فروشگاه سناتور - ساختمان جرجانی
اطلاعات مطب دکتر حسین یوردخانی

آدرس مطب دکتر حسین یوردخانی

گیلان غرب - گلباغ نماز - بالای فروشگاه سناتور - ساختمان جرجانی
تلفن مرکز
01333730173
پزشکان مرتبط