دکتر فرید دانشگر

دکتر فرید دانشگر

متخصص چشم

دکتر فرید دانشگر http://drdr.ir/doctor/57222/دکتر-فرید-دانشگر/ http://drdr.ir/doctor/57222/دکتر-فرید-دانشگر/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرید-دانشگر-57222.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-فرید-دانشگر-57222.jpg
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری - بالاتر از درمانگاه امام رضا - طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین
اطلاعات مطب دکتر فرید دانشگر

آدرس مطب دکتر فرید دانشگر

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - بالاتر از درمانگاه امام رضا - طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین
تلفن مرکز
08337286964
پزشکان مرتبط