دکتر حمیدرضا قمری

متخصص چشم

دکتر حمیدرضا قمری http://drdr.ir/doctor/57223/دکتر-حمیدرضا-قمری/ http://drdr.ir/doctor/57223/دکتر-حمیدرضا-قمری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان امام حسین - خیابان مدنی جنوبی - روبروی بیمارستان امام حسین - پلاک376
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا قمری

آدرس مطب دکتر حمیدرضا قمری

تهران - میدان امام حسین - خیابان مدنی جنوبی - روبروی بیمارستان امام حسین - پلاک376
تلفن مرکز
0217764 1135
پزشکان مرتبط