دکتر علی خدایی

متخصص چشم

دکتر علی خدایی http://drdr.ir/doctor/57229/دکتر-علی-خدایی/ http://drdr.ir/doctor/57229/دکتر-علی-خدایی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی فردوسی جنوبی - کوچه شیر چهارسوق - مجتمع شفا
اطلاعات مطب دکتر علی خدایی

آدرس مطب دکتر علی خدایی

تربت حیدریه - فردوسی جنوبی - کوچه شیر چهارسوق - مجتمع شفا
تلفن مرکز
05152226011
پزشکان مرتبط