دکتر علی خدایی

متخصص چشم

دکتر علی خدایی http://drdr.ir/doctor/57229/دکتر-علی-خدایی/ http://drdr.ir/doctor/57229/دکتر-علی-خدایی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی فردوسی جنوبی - کوچه شیر چهارسوق - مجتمع شفا
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی خدایی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی خدایی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی خدایی

تربت حیدریه - فردوسی جنوبی - کوچه شیر چهارسوق - مجتمع شفا
تلفن مرکز
0515XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)