دکتر مسعود ناصری پور

دکتر مسعود ناصری پور

چشم

دکتر مسعود ناصری پور http://drdr.ir/doctor/57236/دکتر-مسعود-ناصری-پور/ http://drdr.ir/doctor/57236/دکتر-مسعود-ناصری-پور/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مسعود-ناصری-پور-57236.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مسعود-ناصری-پور-57236.jpg
تهران تهران میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک 34، واحد 10
اطلاعات مطب دکتر مسعود ناصری پور

آدرس مطب دکتر مسعود ناصری پور

تهران - میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک 34، واحد 10
تلفن مرکز
02188662215-02188662143
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط