دکتر احمد سلامت راد

متخصص چشم

دکتر احمد سلامت راد http://drdr.ir/doctor/57239/دکتر-احمد-سلامت-راد/ http://drdr.ir/doctor/57239/دکتر-احمد-سلامت-راد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران دستگردی (ظفر) - نرسیده به خیابان شریعتی - ساختمان سبز
اطلاعات مطب دکتر احمد سلامت راد

آدرس مطب دکتر احمد سلامت راد

تهران - دستگردی (ظفر) - نرسیده به خیابان شریعتی - ساختمان سبز
تلفن مرکز
02122226923
پزشکان مرتبط