دکتر اطهر شادمانی

دکتر اطهر شادمانی

متخصص چشم

دکتر اطهر شادمانی http://drdr.ir/doctor/57241/دکتر-اطهر-شادمانی/ http://drdr.ir/doctor/57241/دکتر-اطهر-شادمانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-اطهر-شادمانی-57241.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-اطهر-شادمانی-57241.jpg
فارس فارس خیابان زند – نرسیده به بیست متری – جنب بانک ملت – مجتمع پزشکی شیراز – طبقه دوم