دکتر مجید فرخ قاطع

دکتر مجید فرخ قاطع

متخصص چشم

دکتر مجید فرخ قاطع http://drdr.ir/doctor/57244/دکتر-مجید-فرخ-قاطع/ http://drdr.ir/doctor/57244/دکتر-مجید-فرخ-قاطع/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-فرخ-قاطع-57244.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-فرخ-قاطع-57244.jpg
آذربایجان غربی آذربایجان غربی سلماس - تقاطع خیابان مصطفی خمینی و خیابان قرنی- ساختمان پزشکان میلاد - طبقه 3
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید فرخ قاطع ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید فرخ قاطع
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مجید فرخ قاطع

سلماس - سلماس - تقاطع خیابان مصطفی خمینی و خیابان قرنی- ساختمان پزشکان میلاد - طبقه 3
تلفن مرکز
0443XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)