دکتر مجید فرخ قاطع

دکتر مجید فرخ قاطع

متخصص چشم

دکتر مجید فرخ قاطع http://drdr.ir/doctor/57244/دکتر-مجید-فرخ-قاطع/ http://drdr.ir/doctor/57244/دکتر-مجید-فرخ-قاطع/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-فرخ-قاطع-57244.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مجید-فرخ-قاطع-57244.jpg
آذربایجان غربی آذربایجان غربی سلماس - تقاطع خیابان مصطفی خمینی و خیابان قرنی- ساختمان پزشکان میلاد - طبقه 3
اطلاعات مطب دکتر مجید فرخ قاطع

آدرس مطب دکتر مجید فرخ قاطع

سلماس - سلماس - تقاطع خیابان مصطفی خمینی و خیابان قرنی- ساختمان پزشکان میلاد - طبقه 3
تلفن مرکز
04435232934
پزشکان مرتبط