دکتر رضا قنبرپورمقدم

دکتر رضا قنبرپورمقدم

متخصص چشم

دکتر رضا قنبرپورمقدم http://drdr.ir/doctor/57245/دکتر-رضا-قنبرپورمقدم/ http://drdr.ir/doctor/57245/دکتر-رضا-قنبرپورمقدم/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-رضا-قنبرپورمقدم-57245.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رضا-قنبرپورمقدم-57245.jpg
گیلان گیلان پیچ سعدی - ساختمان فارابی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر رضا قنبرپورمقدم ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رضا قنبرپورمقدم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رضا قنبرپورمقدم

رشت - پیچ سعدی - ساختمان فارابی
تلفن مرکز
0133XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)