دکتر اسدالله کاکایی

دکتر اسدالله کاکایی

متخصص چشم

دکتر اسدالله کاکایی http://drdr.ir/doctor/57246/دکتر-اسدالله-کاکایی/ http://drdr.ir/doctor/57246/دکتر-اسدالله-کاکایی/ 8016 http://drdr.ir/images/site/دکتر-اسدالله-کاکایی-57246.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-اسدالله-کاکایی-57246.jpg
گیلان گیلان چهارراه گلسار - نرسیده به پل بوسار - ساختمان زکریا - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر اسدالله کاکایی
55 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر اسدالله کاکایی

رشت - چهارراه گلسار - نرسیده به پل بوسار - ساختمان زکریا - طبقه سوم
تلفن مرکز
01332113697-01332110462
پزشکان مرتبط