دکتر افشین لطفی صدیق

دکتر افشین لطفی صدیق

متخصص چشم

دکتر افشین لطفی صدیق http://drdr.ir/doctor/57249/دکتر-افشین-لطفی-صدیق/ http://drdr.ir/doctor/57249/دکتر-افشین-لطفی-صدیق/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-افشین-لطفی-صدیق-57249.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-افشین-لطفی-صدیق-57249.jpg
تهران تهران کوی ولیعصر-خیابان مخابرات غربی - پایین تر از مخابرات - ساختمان کسری - پ27
اطلاعات مطب دکتر افشین لطفی صدیق

آدرس مطب دکتر افشین لطفی صدیق

تهران - کوی ولیعصر-خیابان مخابرات غربی - پایین تر از مخابرات - ساختمان کسری - پ27
تلفن مرکز
02133320145
پزشکان مرتبط