دکتر ناصر وافی منشادی

دکتر ناصر وافی منشادی

متخصص چشم

دکتر ناصر وافی منشادی http://drdr.ir/doctor/57251/دکتر-ناصر-وافی-منشادی/ http://drdr.ir/doctor/57251/دکتر-ناصر-وافی-منشادی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-ناصر-وافی-منشادی-57251.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ناصر-وافی-منشادی-57251.jpg
تهران تهران  خیابان دکترشریعتی - جنب حسینیه ارشاد - بن بست روستا - پلاک 1
اطلاعات مطب دکتر ناصر وافی منشادی

آدرس مطب دکتر ناصر وافی منشادی

تهران -  خیابان دکترشریعتی - جنب حسینیه ارشاد - بن بست روستا - پلاک 1
تلفن مرکز
02122894090
پزشکان مرتبط