دکتر عباس ابوالحسنی

متخصص چشم

دکتر عباس ابوالحسنی http://drdr.ir/doctor/57257/دکتر-عباس-ابوالحسنی/ http://drdr.ir/doctor/57257/دکتر-عباس-ابوالحسنی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان جمالزاده شمالی - نرسیده به خیابان فاطمی10 - کلینیک بصیر
اطلاعات مطب دکتر عباس ابوالحسنی

آدرس مطب دکتر عباس ابوالحسنی

تهران - خیابان جمالزاده شمالی - نرسیده به خیابان فاطمی10 - کلینیک بصیر
تلفن مرکز
02166435947
پزشکان مرتبط