دکتر فریدون شرق

چشم

دکتر فریدون شرق http://drdr.ir/doctor/57259/دکتر-فریدون-شرق/ http://drdr.ir/doctor/57259/دکتر-فریدون-شرق/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران  منطقه 8 - دماوند - بین خیابان بخت آزاد (ارباب مهدی) و نبی ییان - پلی کلینیک قدس
اطلاعات مطب دکتر فریدون شرق

آدرس مطب دکتر فریدون شرق

تهران -  منطقه 8 - دماوند - بین خیابان بخت آزاد (ارباب مهدی) و نبی ییان - پلی کلینیک قدس
تلفن مرکز
02177825497
پزشکان مرتبط