دکتر محمد حسین صادقی

متخصص چشم

دکتر محمد حسین صادقی http://drdr.ir/doctor/57260/دکتر-محمد-حسین-صادقی/ http://drdr.ir/doctor/57260/دکتر-محمد-حسین-صادقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر خیابان امام - ساختمان پزشکان پارس
اطلاعات مطب دکتر محمد حسین صادقی

آدرس مطب دکتر محمد حسین صادقی

بوشهر - خیابان امام - ساختمان پزشکان پارس
پزشکان مرتبط