دکتر محمد حسین صادقی

متخصص چشم

دکتر محمد حسین صادقی http://drdr.ir/doctor/57260/دکتر-محمد-حسین-صادقی/ http://drdr.ir/doctor/57260/دکتر-محمد-حسین-صادقی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر خیابان امام، ساختمان پزشکان پارس
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمد حسین صادقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمد حسین صادقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد حسین صادقی

بوشهر - خیابان امام، ساختمان پزشکان پارس