دکتر علی رضا قاسمی اریان

متخصص چشم

دکتر علی رضا قاسمی اریان http://drdr.ir/doctor/57263/دکتر-علی-رضا-قاسمی-اریان/ http://drdr.ir/doctor/57263/دکتر-علی-رضا-قاسمی-اریان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی بیمارستان واسعی -سبزوار-خ حکیم
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علی رضا قاسمی اریان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی رضا قاسمی اریان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی رضا قاسمی اریان

سبزوار - بیمارستان واسعی -سبزوار-خ حکیم