دکتر احمد عظیم زاده آرانی

متخصص چشم

دکتر احمد عظیم زاده آرانی http://drdr.ir/doctor/57268/دکتر-احمد-عظیم-زاده-آرانی/ http://drdr.ir/doctor/57268/دکتر-احمد-عظیم-زاده-آرانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران پاسداران - نبش گلستان نهم - ساختمان پرنس - پلاک 457 - طبقه دوم - واحد 3
اطلاعات مطب دکتر احمد عظیم زاده آرانی

آدرس مطب دکتر احمد عظیم زاده آرانی

تهران - پاسداران - نبش گلستان نهم - ساختمان پرنس - پلاک 457 - طبقه دوم - واحد 3
تلفن مرکز
02122767900
پزشکان مرتبط