دکتر حبیب غیبی

متخصص چشم

دکتر حبیب غیبی http://drdr.ir/doctor/57270/دکتر-حبیب-غیبی/ http://drdr.ir/doctor/57270/دکتر-حبیب-غیبی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان دزفول- خیابان طالقانی- بین هجرت و رسول- مجتمع چشم پزشکی
اطلاعات مطب دکتر حبیب غیبی

آدرس مطب دکتر حبیب غیبی

دزفول - دزفول- خیابان طالقانی- بین هجرت و رسول- مجتمع چشم پزشکی
تلفن مرکز
0612227287
پزشکان مرتبط