دکتر حمید آریایی تبار

دکتر حمید آریایی تبار

متخصص چشم

دکتر حمید آریایی تبار http://drdr.ir/doctor/57272/دکتر-حمید-آریایی-تبار/ http://drdr.ir/doctor/57272/دکتر-حمید-آریایی-تبار/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حمید-آریایی-تبار-57272.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حمید-آریایی-تبار-57272.jpg
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری - جنب درمانگاه امام رضا(ع)
اطلاعات مطب دکتر حمید آریایی تبار

آدرس مطب دکتر حمید آریایی تبار

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - جنب درمانگاه امام رضا(ع)
تلفن مرکز
08337285584
پزشکان مرتبط