دکتر حمید آریایی تبار

دکتر حمید آریایی تبار

متخصص چشم

دکتر حمید آریایی تبار http://drdr.ir/doctor/57272/دکتر-حمید-آریایی-تبار/ http://drdr.ir/doctor/57272/دکتر-حمید-آریایی-تبار/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حمید-آریایی-تبار-57272.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حمید-آریایی-تبار-57272.jpg
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری - جنب درمانگاه امام رضا(ع)
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حمید آریایی تبار ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حمید آریایی تبار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حمید آریایی تبار

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - جنب درمانگاه امام رضا(ع)
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)