دکتر محمد حسین ولیداد

دکتر محمد حسین ولیداد

متخصص چشم

دکتر محمد حسین ولیداد http://drdr.ir/doctor/57275/دکتر-محمد-حسین-ولیداد/ http://drdr.ir/doctor/57275/دکتر-محمد-حسین-ولیداد/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-حسین-ولیداد-57275.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-حسین-ولیداد-57275.jpg
سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان بالاتر از خیام 10 درمانگاه خیام طبقه اول
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمد حسین ولیداد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمد حسین ولیداد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد حسین ولیداد

زاهدان - بالاتر از خیام 10 درمانگاه خیام طبقه اول