دکتر هما فال سلیمان

دکتر هما فال سلیمان

متخصص قلب و عروق

دکتر هما فال سلیمان http://drdr.ir/doctor/57284/دکتر-هما-فال-سلیمان/ http://drdr.ir/doctor/57284/دکتر-هما-فال-سلیمان/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-هما-فال-سلیمان-57284.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-هما-فال-سلیمان-57284.jpg
خراسان رضوی خراسان رضوی ابتدای خیابان احمد آباد- بیمارستان قائم – گروه قلب
اطلاعات مطب دکتر هما فال سلیمان

آدرس مطب دکتر هما فال سلیمان

مشهد - ابتدای خیابان احمد آباد- بیمارستان قائم – گروه قلب
تلفن مرکز
05118012739
پزشکان مرتبط