دکتر جمیل اصفهانی زاده

دکتر جمیل اصفهانی زاده

متخصص قلب و عروق

دکتر جمیل اصفهانی زاده http://drdr.ir/doctor/57289/دکتر-جمیل-اصفهانی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/57289/دکتر-جمیل-اصفهانی-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-جمیل-اصفهانی-زاده-57289.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-جمیل-اصفهانی-زاده-57289.jpg
خراسان رضوی خراسان رضوی ابتدای خیابان احمد آباد - بیمارستان قائم - طبقه سوم گروه جراحی قلب
اطلاعات مطب دکتر جمیل اصفهانی زاده

آدرس مطب دکتر جمیل اصفهانی زاده

مشهد - ابتدای خیابان احمد آباد - بیمارستان قائم - طبقه سوم گروه جراحی قلب
تلفن مرکز
05138012746
پزشکان مرتبط