دکتر محمد حسین جد بابائی

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد حسین جد بابائی http://drdr.ir/doctor/57293/دکتر-محمد-حسین-جد-بابائی/ http://drdr.ir/doctor/57293/دکتر-محمد-حسین-جد-بابائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان بیمارستان گلستان - بخش قلب
اطلاعات مطب دکتر محمد حسین جد بابائی

آدرس مطب دکتر محمد حسین جد بابائی

اهواز - بیمارستان گلستان - بخش قلب
تلفن مرکز
06132229697
پزشکان مرتبط