دکتر حکیمه سعادتی فر

دکتر حکیمه سعادتی فر

متخصص قلب و عروق

دکتر حکیمه سعادتی فر http://drdr.ir/doctor/57295/دکتر-حکیمه-سعادتی-فر/ http://drdr.ir/doctor/57295/دکتر-حکیمه-سعادتی-فر/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حکیمه-سعادتی-فر-57295.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حکیمه-سعادتی-فر-57295.jpg
خوزستان خوزستان خیابان طالقانی - کوچه شهربانی سابق - نبش مجتمع پزشکی میلاد
اطلاعات مطب دکتر حکیمه سعادتی فر

آدرس مطب دکتر حکیمه سعادتی فر

دزفول - خیابان طالقانی - کوچه شهربانی سابق - نبش مجتمع پزشکی میلاد
تلفن مرکز
06412252843
پزشکان مرتبط